მომსახურება

   მომსახურება (ხელშეკრულებაც ამ გვერდზე აიტვირთება)
პირველი კერძო მულტიპლექს ოპერატორი სტერეო + სამაუწყებლო ტელეკომპანიებს სთავაზობს მულტიპლექსით სიგნალის გავრცელების შესაძლებლობას. გაეცანით ხელშეკრულების პირობებს.