მისია

  „სტერეო +“ გეგმავს, რომ მრავალფეროვანი სატელევიზო არხები ხელმისაწვდომი გახადოს ქვეყნის ნებისმიერ წერტილში მცხოვრები მოქალაქისთვის.
  უახლოეს მომავალში, ციფრულ სიგნალს, მაღალი ხარისხით, ქვეყნის მოსახლეობის 98%-ზე მეტი მიიღებს. ამ მიზნით, კომაპნიის გუნდი ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობს, რთულ გეოგრაფიულ რეგიონებში.